Zásady ochrany osobních údajů

Roman Janulek, IČ 87872374, se sídlem Fučíkova 1334, 742 58 Příbor, je správcem osobních údajů (dále jen „Správce“) získaných od Vás v případě poptávky služeb (jméno a příjmení, IČ, DIČ, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo). Správce zpracovává osobní údaje pouze za účelem vytvoření nabídky služeb, jednání o této nabídce, za účelem odpovědi na Vámi vznesený dotaz a plnění zákonných povinností (účetní, daňové, evidenční) po dobu maximálně 10 let, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a s účinností od 25.05.2018 také s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“). Takové zpracování umožňuje článek 6 odst. 1 písm. b) Nařízení. Údaje budou zpracovávány manuálně nebo automaticky při dodržení všech bezpečnostních zásad pro nakládání s osobními údaji. Správce osobní údaje nepředává třetím osobám.

Upozorňujeme, že máte právo požadovat po Správci informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracovává, požadovat po něm vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si u něho přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, požadovat po něm výmaz těchto osobních údajů, v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.