Zásady ochrany osobních údajů

Fyzická osoba podnikající Roman Janulek, IČ: 87872374, se sídlem Fučíkova 1334, 742 58 Příbor, je správcem osobních údajů (dále jen jako „Správce“) získaných od zákazníků na základě vystavení faktury (jméno a příjmení, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, IČ, DIČ).

Správce zpracovává osobní údaje pouze za účelem plnění zákonných povinností (účetní, daňové, evidenční) po dobu maximálně 10 let, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a s účinností od 25.05.2018 také s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Údaje budou zpracovávány manuálně nebo automaticky při dodržení všech bezpečnostních zásad pro nakládání s osobními údaji.

Osobní údaje Správce zpracovává z titulu oprávněného zájmu, a to na základě objednávky. Společnost tyto údaje neposkytuje třetím osobám. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo požadovat po nás informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme, požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.